avagy házépitésünk története

Látogatóink száma

Telek

Megvolt a hivatalos telek-átadás is. Persze a tűzijáték elmaradt és se a tv se a sajtó nem volt jelen, azért emlékezetes nap ez számunkra. :)

 villanyórától a lámpaoszlopig

telek előről

a bal oldali a mi villanyóránktelek végéből

Legújabb verzió

Elkészült egy újabb házterv by Robi. Hosszas rajzolgatások, tervezgetések eredményeképpen született meg ez a nettó 108 nm-es házikó, mely a piszkos anyagiakat tekintve reális elérhető célként tűzhetünk ki magunk előtt.


Várjuk az észrevételeket!

Közjegyzői okirat

Kezünkben a hivatalos aláírással és pecséttel ellátott "Támogatással vegyes ajándékozási és ingatlan jelzálogszerződés", mely szerint az ajándékozó (KMJVÖ) a megajándékozottnak ajándékozza örökre  és visszavonhatatlanul per- és tehermentesen, szavatosság terhe mellett az ingatlan-nyilvántartásban a kaposvári 13763/24 hrsz-ú, 908 nm területű, belterületi "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan II/2. sorszám alatti egész tulajdoni hányadát.
Az ajándékozás tárgyát képező ingatlan a valóságban megfelel a Kaposvár, Fejedelem utca 17. szám alatt lévő épitési teleknek.

Szóval megvan az első kézzelfogható lépés és a házszámunk!!!!

Azt ígérték a polgármesteri hivatalban, hogy még karácsony előtt át fogják adni személyesen is a telket a helyszínen.

Most fel kell vennünk a kapcsolatot egy ügyvéddel, aki az átírást és a földhivatali bejegyzéshez a szükséges papírokat megcsinálja.